QUY HOẠCH THỊ XÃ LONG KHÁNH ĐỒNG NAI

QUY HOẠCH THỊ XÃ LONG KHÁNH ĐỒNG NAI

lONG KHÁNH ĐỒNG NAI
QUY HOẠCH THỊ XÃ LONG KHÁNH ĐỒNG NAI

MỞ ĐẦU

Thị xã Long Khánh được thành lập ngày 21/8/2003 theo Nghị Định số 97/2003/NĐ-CP trên cơ sở Huyện Long Khánh cũ, chuyển bớt 9 xã sát nhập vào huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ

– Đồ án quy hoạch chung thị trấn Xuân Lộc – huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1993 – 2015 lập năm 1993 đã được phê duyệt và đồ án điều chỉnh QHC giai đoạn 2001 – 2020 (chưa được phê duyệt)

– Theo đề án điều chỉnh nâng cấp thị trấn Xuân Lộc thành thị xã Long Khánh

– Phân viên Quy hoạch đô thị nông thôn miền Nam – Bộ Xây dựng tiến hành lập Đồ án quy hoạch chung thị xã Long Khánh – tỉnh Đồng nai giai đoạn dài hạn đến năm 2025 và ngắn hạn đến năm 2015.

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH THỊ XÃ LONG KHÁNH ĐỒNG NAI

Thị xã Long Khánh là 1 đô thị mới được thành lập của tỉnh Đồng Nai, nằm 2 bên QL.1, QL 56 cách Dầu giây khoảng 15km, cách trung tâm TP. Biên Hòa khoạng 50 km, cách TP.HCM khoảng 80 km theo QL1.

Đồ án quy hoạch chung thị trấn Xuân Lộc đã được thiết lập và phê duyệt theo QĐ số 4080/QĐ-UBT ngày 28/12/1993 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Từ năm 1993 – 2006, tỉnh Đồng Nai tiếp tục cho triển khai lập các QHCT và các dự án đầu tư trong phạm vi Thị xã Long Khánh.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thiết lập các dự án quy hoạch chi tiết và xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng đã gặp những vấn đề mới phát sinh như sau:

1. Vấn đề quản lý địa giới hành chính và chủ trương mới của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh đại giới các huyện Long Khánh – Thống Nhất – tỉnh Đồng Nai và thị xã Long Khánh được thành lập theo Nghị Định số 97/2003/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở thị trấn Xuân Lộc và 1 số xã của huyện Long Khánh cũ.

2. Vấn đề quan hệ giữa thị xã Long Khánh và các phát triển mới lân cận TX.

3. Việc hoàn thành nâng cấp QL 1, dự án đường tránh thị xã.

4. QHC xây dựng thị trấn Xuân Lộc (gia đoạn 1993 – 2015) đã nghiên cứu thiết kế và được phê duyệt cách đây đã hơn 14 năm, với ticnh1 chất chức năng là thị trấn huyện lỵ., chủ yếu phát triển ngành dịch vụ, du lịch, CN- tiểu thị công nghiệp, nông nghiệp và với dự báo phát triển dân số chủ yếu là phát triển tự nhiên và tăng cơ học ít, quy mô dự kiến đến năm 2015 khoảng 60.000 người.

5. Qua thời gian thực hiện quy hoạch được phê duyệt, có những biến động về phát triển kinh tế – xã hội và thực tế xây dựng, cần có sự thay đổi, điều chỉnh một số khu chức năng như các khu ở trong và ngoài thị xã, các khu công cộng, thương mại, công nghiệp… và điều chỉnh lộ giới một số tuyến đường cho phù hợp. Đặc biệt là có sự thay đổi về hướng phát triển không gian đô thị của thị xã về các hướng theo trục kinh tế phát triển.

Vì các lý do trên, cần thiết phải tiến hành lập dự án Quy hoạch chung xây dựng thị xã long khánh.

II. CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ QUY HOẠCH THỊ XÃ LONG KHÁNH ĐỒNG NAI

– Qúa trình nghiên cứu bao gồm các giai đoạn thu nhập tài liệu, khảo sát thực địa, xem xét các vấn đề tồn tại và nghiên cứu đề xuất các phương án cơ cấu và định hướng phát triển không gian với các cơ sở tài liệu sau;

– Căn cứ Luật xây dựng ngày 26/11/2003.

– Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 củ chính phủ về quy hoạch xây dựng.

– Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật quốc gia đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt.

– Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 28/8/2006 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thị xã Long Khánh đến năm 2010 định hướng đến năm 2020.

– Quy hoạch giao thông vùng tỉnh Đồng Nai và TX Long Khánh.

– Quy hoạch chung thị trấn Xuân Lộc thực hiện năm 1993 và điều chỉnh quy hoạch chung thực hiện năm 2001 của XN thiết kế quy hoạch xây dựng – Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp – Bộ Xây dựng.

– Bản đồ địa hình thị xã long khánh tỉ lệ 1/10.000 của trung tâm thông tin lưu trữ tài liệu địa chính thực hiện năm 2004 (theo số liệu năm 2000)

– Các tài liệu về kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai, thị xã Long Khánh từ 1993 đến 2005.

– Các đồ án quy hoạch chi tiết, các dự án xây dựng của thị xã Long Khánh từ năm 1993 đến nay.

– Các tài liệu hiện trạng và quy hoạch chuyên ngành kỹ thuật đô thị.

– Hợp đồng giữa phòng quản lý đô thị thị xã Long Khánh với phân viện quy hoạch đô thị nông thôn miền nam – boo65 xây dựng về việc quy hoạch chung thị xã long khánh

III. NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH THỊ XÃ LONG KHÁNH ĐỒNG NAI

– Xác định vị trí, vai trò,chức năng của thị xã Long Khánh trong vùng tỉnh Đồng Nai, vùng kinh tế trọng điểm phia Nam.

– Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng về kinh tế xã hội; dân số; lao động; sử dụng đất đai; hiện trạng về xây dựng; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và vệ sinnh môi trường đô thị.

– Xác định tiềm năng, động lực hình thành và phát triển đô thị; tính chất; quy mô dân số; lao động và quy mô đất đai XD đô thị, các chỉ tiêu KT – KT chủ yếu cho các giai đoạn phát triển đô thị của TX. Long Khánh.

– Định hướng phát triển không gian đô thị bao gồm nội thị và ngoại thi;

+ Dự kiến sử dụng đất của đô thị theo từng giai đoạn quy hoạch:

+ Xác định tiềm năng, động lực hình thành và phát triển đô thị; tính chất; quy mô dân số; lao động và quy mô đất đai XD đô thị; các chỉ tiêu KT – KT chủ yếu cho các giai đoạn phát triển đô thị của TX. Long Khánh

– Định hướng phát triển không gian đô thị bao gồm nội thị và ngoại thi:

+ Dự kiến sử dụng đất của đô thị theo từng giai đoạn quy hoạch;

+ Xác định hệ thống các trung tâm; vị trí, phạm vi, quy mô các khu chức năng trong đô thị; các khu hiện có phát triển ổn đinh; các khu cần chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp; các khu cần bảo tồn, tôn tạo; các khu chuyển đổi chức năng; các khu quy hoạch xây dựng mới; các khu cấm xây dựng và các khu vực dự kiến phát triển mở rộng đô thị;

+ Xác định các chỉ tiêu về diện tích một độ dân số mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao tối đa, tối thiểu của công trình trong các khu chức năng đô thị.

– Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị;

a) Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng đô thị; xác định cốt xây dựng khống chế từng khu vực, toàn đô thị và các trục giao thông chính đô thị;

b) Xác định mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đô thị, vị trí và quy mô các công trình đầu mối giao thông như: ga đường sắt đầu mối giao thông, tổ chức giao thông công cộng cho đô thị; xác định chỉ giới đường đỏ cac1 trục chính đô thị và hệ thống kỹ thuật;

c) Lựa chọn nguồn; xác định quy mô, vị trí, công suất của các công trình đầu mối; mạng lưới truyền tải và phân phối chính của các hệ thống cấp nước, cấp điện; mạng lưới đường cống thoát nước; các cồng trình xử lý nước thải, chát thải rắn nghĩa trang và các công trình khác.

– Phạn tích đánh giá các đồ án quy hoạch xây dựng năm 1993 (những vấn đề còn phù hợp, những kết quả đã thực hiện cho đến nay, những thiếu sót và bất hợp lý cần phải điều chỉnh bổ sung)

– Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện.

– Thiết kế đô thị

+ Nghiên cứu các vùng kiến trúc, cảnh quan trong đô thị; đề xuất tổ chức không gian cho các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các tuyến phố chính, các trục không gian chính, quảng trường lớn, không gian cây xanh, mặt nước và các điểm nhấn trong đô thị;

+ Nghiên cứu xác định tầng cáo tối đa, tầng cao tối thiểu của công trình xây dựng thuộc cac 1khu chức năng và toàn đô thị.

– Đánh giá tác động môi trường đô thị và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ánh hưởng xấu đến môi trường.

– Soạn thảo điều lệ quản lý xây dựng phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị.

IV. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH THỊ XÃ LONG KHÁNH ĐỒNG NAI

1. Cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và thị xã Long Khánh trên địa bàn Thị xã Long Khánh.

2. Gắn kết sự phát triển thị xã long khánh với sự phát triển các huyện và thị trấn lân cận của tỉnh. Khai thác tiềm năng và lợi thế của thị xã Long Khánh để phục vụ cho sự phát triển của vùng và ngược lại, gắn quá trình xây dựng phát triển các khu vực lân cận sẽ tác động trở lại, gắn quá trình xây dựng phát triển các khu vực lân cận sẽ tác động trở lại sự xây dựng phát triển của thị xã Long Khánh một cách bền vững.

3. Xác định quy mô dân số, hướng phát triển không gian đô thị mặt bằng quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị, phù hợp với điều kiện và yêu cầu của giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống choo dna6 cư thị xã long khánh đảm bảo sự phát triển bền vững, bảo vệ tốt môi trường. Bổ xung hệ thống kỹ thuật hạ tầng hoàn chỉnh để trong giai đoạn 2010 – 2015 được công nhận là đô thị loại III của tỉnh.

4. Tạo cơ sở pháp lý cho việc chuẩn bị đầu tư, quản lý xây dựng và xây dựng trên địa bàn thị xã long khánh

Từ khóa: Aqua City, Aqua City Novaland, Aqua City Đồng Nai, Aqua City Biên Hoà, dự án aqua city

0915827887Tải bảng giá mới nhất